ติดต่อเรา:

********************************************************************************************************

อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299, 053-942645-9, 053-941801-5 โทรสาร : 053-941803
E-mail : camt_cmu@hotmail.com

*******************************************************************************************************