ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาว จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

ข่าวกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สโมสรนักศึกษา
      สโมรสรนักศึกษา CAMT ร่วมกับ หน่วยอาคารและสถานที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีพื้นกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากขึ้นคะ