ภาพกิจกรรม


Warning: opendir(../th/activity/images/334) [function.opendir]: failed to open dir: No error in C:\AppServ\www\alumni\alumni_activity.php on line 86

Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in C:\AppServ\www\alumni\alumni_activity.php on line 93

Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in C:\AppServ\www\alumni\alumni_activity.php on line 102

งานคืนสู่เหย้าพวกเราชาว CAMT ครั้งที่ 1

      อาจารย์ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้าพวกเราชาว CAMT ครั้งที่ 1 ตอนม่วนใจ๋เมื่อได้ปิ๊กบ้าน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร และเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ของวิทยาลัยฯ โดยกองทุนนี้จะนำไปใช้พัฒนางานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานนี้ด้วย ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

ที่มา : www.camt.cmu.ac.th