หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
คู่มือ
เอกสารอบรม
 


บุคลากรหน่วยบริหารงานบุคคล

นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบอร์โทรติดต่อ : 506
   
นางปวีณา ยาวิชัย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบอร์โทรติดต่อ :506