ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" : [21-07-2560 ]   การบรรยายในหัวข้อ "Studies in France and Scholarships" : [17-07-2560 ]   ทุนโครงการ Hitachi Scholarship : Research Support Program for 2018 : [17-07-2560 ]   เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6 : [17-07-2560 ]   ประชาสัมพันธ์โครงการ CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program "Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies : [17-07-2560 ]   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Gifted IT School)รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 : [26-06-2560 ]   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Gifted IT School)รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 : [01-05-2560 ]   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 : [23-06-2560 ]   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 : [13-06-2560 ]   ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล : [12-06-2560 ]   ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018) : [12-06-2560 ]   ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 รอบที่ 3 : [12-06-2560 ]   โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 : [12-06-2560 ]   ทุนรัฐบาลเยอรมนีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2017-2018 : [12-06-2560 ]   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018 : [01-05-2560 ]   ประชาสัมพันธ์ University of York Short Course Proposals-Chiang Mai : [01-05-2560 ]

pic news
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:51:23 กรกฎาคม 2560]

pic news
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัท Rockmoon ประเทศสิงคโปร์ หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:50:26 กรกฎาคม 2560]

pic news
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:46:59 กรกฎาคม 2560]


pic news
สโมรสรนักศึกษา CAMT ร่วมกับ หน่วยอาคารและสถานที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีพื้นกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากขึ้นคะ

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:52:33 กรกฎาคม 2560]

pic news
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรแอนนิเมชันและเกม จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรทั้งผลงาน 2 D 3 D และ ผลงานเกม (Games)

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:47:52 กรกฎาคม 2560]

pic news
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:38:46 พฤษภาคม 2560]


pic news
บริษัท Samsung Electronics นำโดย คุณรุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล Assistant Manager IM Business จัดอบรม Samsung Knox ซึ่งเป็น software development kid (SDX)

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:51:55 กรกฎาคม 2560]

pic news
CAMT จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2561-2565 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:49:13 กรกฎาคม 2560]

pic news
ตัวแทนจากบริษัท Autodesk คุณ Lyn Chua : Technical Strategist, ASEAN Public Sector at Autodesk เป็นวิทยากร Workshop ในหัวข้อ "Train the trainer program" CAMT and Autodesk

[ลงประกาศเมื่อ: 25 09:40:08 พฤษภาคม 2560]

camt_adobe precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase