ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561) : [08-11-2560 ]   ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561) : [08-11-2560 ]   ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) : [08-11-2560 ]   ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovation and Commercialization : [08-11-2560 ]   ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 : [08-11-2560 ]   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Winter G-STEP 2017 ณ ประเทศเกาหลี : [28-09-2560 ]   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร : [28-09-2560 ]   ประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย : [28-09-2560 ]   Internship Program in Japan : [28-09-2560 ]   โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 : [12-06-2560 ]   ทุนรัฐบาลเยอรมนีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2017-2018 : [12-06-2560 ]

pic news
ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวกิจกรรมค่าย นักพัฒนาแอปพลิเคชันตัวจิ๋ว (Young Mobile DEV) ครั้งที่ 2

[ลงประกาศเมื่อ: 31 14:03:40 ตุลาคม 2560]

pic news
บรรยายพิเศษ success story kira games เรื่องเล่าของบล็อคไม้สีแดง

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:18:58 สิงหาคม 2560]

pic news
ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:17:38 สิงหาคม 2560]


pic news
พิธีไหว้ครู CAMT ประจำปี 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:19:57 สิงหาคม 2560]

pic news
ภาพกิจกรรม "ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ" ณ สนามกีฬา 700 ปี

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:18:28 สิงหาคม 2560]

pic news
CAMT ผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:16:52 สิงหาคม 2560]


pic news
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยฯ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:21:49 สิงหาคม 2560]

pic news
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:21:20 สิงหาคม 2560]

pic news
ต้อนรับผู้บริหารจาก Nara Institute of Science and Technology

[ลงประกาศเมื่อ: 24 10:20:47 สิงหาคม 2560]

camt_adobe precollege camt tutoring ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store WalkRally thaits showcase