ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

รายละเอียด :
สำนักงานสนับสนุนการวิจัยเปิดรับข้อเสนอทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับ 4 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559
รอบที่ 2 วันที่ 1-31 มกราคม 2560
รอบที่ 3 วันที่ 1-30 เมษายน 2560
รอบที่ 4 วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานชุดประสานงานโครงการ โทร 02-150-9561 อีเมล trf.aeg@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.we-crdc.com/categorycontent

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 332_ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2559-10-23
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31