ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.scholarships.at และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทราบต่อไป

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 349_Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2559-12-02
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31