โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง 2017 มาเพื่อทราบ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ผุ้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 366_Sophia University 2017.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-01-24
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-01