ประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2017/ 2018 ระดับปริญญาโทและเอก

รายละเอียด :
ขอประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2017/ 2018 ซึ่งเป็นโครงการทุนของรัฐบาลจีนร่วมกับ Asian University Network หรือ AUN เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในเอเชียให้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษายังประเทศจีน โดยเป็นทุนระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของจีน คลอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าประกัน รับสมัครถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 372_04. China-AUN Scholarship 2017.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-02-07
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-01