การฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8

รายละเอียด :
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8
รุ่นที่ 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 เมษายน 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 381_071022017_1518581985.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-02-11
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31