โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" รุ่นที่ 10 - 13

รายละเอียด :
รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษายน 2560
รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 เมษายน 2560
รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 394_07332017_1435448589 (1).pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-31