ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

รายละเอียด :
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 271 รายการ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 399_20170313085758486.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-13
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-22