รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา)

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 401_20170317105354210.pdf
2 401_54321.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-15
แสดงถึงวันที่ : 2560-03-29