การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

รายละเอียด :
การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. ได้เปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยในคนผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ได้ โดยจะมีการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นรอบๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งประชุมครั้งต่อไปจะปิดรับการยื่นโครงร่าง ในวันที่ 12 เมษายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cmurec.in.cmu.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มช.
โทร.053-943565
Email:cmurec.cmu@gmail.com

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 407_จริยรรมการวิจัยในคน.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-03-29
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-30