ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT) ปีการศึกษา

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 414_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาการจัดการฯ (โครงการความสามารถพิเศษ).pdf
2 414_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาแอนนิเมชันและเกม (โครงการความสามารถพิเศษ).pdf
3 414_ขั้นตอนหลังจากการเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาปี0000 .jpg
ลงประกาศเมื่อ : 2560-04-10
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-30