ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 415_มีสิทธิข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการประกวดแข่งขัน).pdf
2 415_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาการจัดการฯ (โครงการประกวดแข่งขัน).pdf
3 415_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาแอนนิเมชันและเกม (โครงการประกวดแข่งขัน).pdf
4 415_ขั้นตอนหลังจากการเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาปี0000 .jpg
ลงประกาศเมื่อ : 2560-04-10
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-30