ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รับตรงทั่วไป)

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 416_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาการจัดการฯ (โครงการรับตรงทั่วไป).pdf
2 416_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาแอนนิเมชันและเกม (โครงการรับตรงทั่วไป).pdf
3 416_มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการรับตรงทั่วไป).pdf
4 416_ขั้นตอนหลังจากการเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาปี0000 .jpg
ลงประกาศเมื่อ : 2560-04-10
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-30