สัมมนา Newton Information Day วันที่ 3 พ.ค. 2560

รายละเอียด :
สัมมนา Newton Information Day เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานเอกราชทูตอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุน Newton Fund โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอทุนมีความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการและความคาดหวังจากผู้ให้ทุน เทคนิคการเขียนใบสมัคร และเป็นโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้จักจากประสบการณ์โดยตรงผ่านผู้ได้ทุน

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
318/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

รายละเอีดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ https://www.britishcouncil.or.th/events/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-newton-fund

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-04-16
แสดงถึงวันที่ : 2560-05-03