แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา)

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 419_20170421161254106.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-04-20
แสดงถึงวันที่ : 2560-04-28