ประชาสัมพันธ์ University of York Short Course Proposals-Chiang Mai

รายละเอียด :
University of York ประเทศสหราชอาณาจักร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มช. ร่วมโครงการระยะสั้น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. Bespoke short course for students of CMU
2. An Internationalisation Programme for University Staff
3. Internationalisation Programme for Staff (18-22 กันยายน 2560)
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและรายละเอียดดังแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 435_Univ of York.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-05-01
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-31