โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดประกอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2061 โดยเริ่มเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2018 และมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดประกตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัครที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 438_Sophia University 2018.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-05-01
แสดงถึงวันที่ : 2560-09-08