ทุนรัฐบาลเยอรมนีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2017-2018

รายละเอียด :
ทุนรัฐบาลเยอรมนีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2017-2018
ประเภททุนประกอบด้วย

1.) Programmes for Bachelor and Master students
2.) Scholarships for Master degrees
3.) PhD and young academics
4.) Postdoc and senior researchers

รายละเอียดทุนและการสมัคร ดูได้ที่ https://www.daad.or.th/en/find-funding/daad-scholarships-for-thailand-20172018/

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1
ลงประกาศเมื่อ : 2560-06-12
แสดงถึงวันที่ : 2560-12-29