โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562

รายละเอียด :
โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล: http://inter.mua.go.th/2017/04/franco-thai-mobility-programme-call-for-proposals-2017/#.WT5Q9WiGMdV

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-02-12
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-20