ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 รอบที่ 3

รายละเอียด :
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ก.ค. 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 460_ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 รอบที่ 3.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-06-12
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-31