ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

รายละเอียด :
เป็นทุนให้แก่นักวิจัยไทยทำการวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น โดยนักวิจัยไทยทำวิจัยที่ประเทศไทย นักวิจัยญี่ปุ่นทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชาการที่รับสมัคร สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

รายละเอียดข้อมูล: http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2264/Default.aspx#.WT5ShWiGMdV

ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 6 ก.ย.2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-06-12
แสดงถึงวันที่ : 2560-09-01