ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล

รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.trf.or.th/div5-research-programme/201611031700-6

รอบพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-06-12
แสดงถึงวันที่ : 2560-10-31