ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Gifted IT School)รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 470_ประกาศรับสมัคร.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-05-01
แสดงถึงวันที่ : 2560-08-08