เปิดรับสมัครส่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560

รายละเอียด :
เปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทางด้านเศรษฐกิจ หรือทางด้านสังคม
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.ค.2560
ลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://award.nia.or.th/th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-06-01
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-20