ประชาสัมพันธ์โครงการ CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program "Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies

รายละเอียด :
ด้วย The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) at Kyoto University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program "Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://japan-asean.cseas.kyoto-u.ac.jp/post-doctoral-fellowships-2017

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 478_โครงการ CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-17
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-31