เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6

รายละเอียด :
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเชี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมหารสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ก.ค.2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.nrct.go.th หรือ www.vigaichina.com

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 479_งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-17
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-31