การเปิดรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Resercher Awards

รายละเอียด :
การเปิดรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Resercher Awards
สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่สนใจสามารถส่งผลงานการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน Thailand 4.0
(ขอส่งรายชื่อก่อนภายในวันที่ 20 ก.ค.2560)
ทั้งนี้ สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ส.ค.2560

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 481_การเปิดรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Resercher Awards.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-10
แสดงถึงวันที่ : 2560-07-20