ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education"

รายละเอียด :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" โดยสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.psued.org ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 484_ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The 6th PSU Education Conference Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-07-21
แสดงถึงวันที่ : 2560-09-15