ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนเพื่อการฝึกงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ IAESTE

รายละเอียด :
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ฝากขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนเพื่อการฝึกงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ IAESTE ดังมีรายละเอียดประกอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 487_IAESTE.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-08-01
แสดงถึงวันที่ : 2560-09-30