ประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดประกอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 504_CommTECH Camp Insight 2018.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2560-09-28
แสดงถึงวันที่ : 2560-12-31