ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

รายละเอียด :
คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "อบรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน รุ่นที่ 1" และ หลักสูตร "Konnichiwa Japan I (Basic Japanese Language and Culture Class) รุ่นที่ 1" ดังมีรายละเอียดประกอบตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 507_Beginer French.pdf French Beginner
2 507_Konnichiwa Japan.pdf Konnichiwa Japan
ลงประกาศเมื่อ : 2560-09-28
แสดงถึงวันที่ : 2560-12-31