ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovation and Commercialization

รายละเอียด :
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovation and Commercialization จาก Curtin University, Australina ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 514_077112017_143543217.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2560-11-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-11-10