ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

รายละเอียด :
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/nDzhKm สอบถามรายละเอียด 02 278 8200 ต่อ 8369 หรือ kulwadee@trf.or.th

https://www.trf.or.th/233-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11322-rri-research-and-innovation-fund-for-small-scale-enterprise-rise-2561

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-11-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-11-30