ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561)

รายละเอียด :
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561)

รับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.trf.or.th/233-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11320-supporting-research-funds-for-industries-surf-rnd-1-2561

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2560-11-08
แสดงถึงวันที่ : 2560-11-30