ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 525_1.pdf ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2 525_2.pdf ใบสมัครงาน
ลงประกาศเมื่อ : 2560-12-25
แสดงถึงวันที่ : 2561-01-19