China-AUN Scholarship 2018/ 2019 สำหรับนักศึกษา อาจารย์

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2018/ 2019 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2018 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ http://www.campuschina.oorg

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 541_China-AUN Scholarship 2018-2019.pdf ประกาศประชาสัมพันธ์
ลงประกาศเมื่อ : 2561-03-06
แสดงถึงวันที่ : 2561-04-30