ประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018

รายละเอียด :
กองวิเทศสัมพันธ์ รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียนประจำประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียครบรอบ 60 ปี โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาอายุ 17 - 25 ปีร่วมเขียนและส่งเรียงความหัวข้อ "Why I want to have my adventure in Malaysia" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 มิถุนายน 2561

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 578_Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2561-05-16
แสดงถึงวันที่ : 2561-06-30