ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ "การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์วีแชท"

รายละเอียด :
ขอเชิญชวนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ
"การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์วีแชท"
一带一路泰北高校大学生中文创新创业大赛
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มละ 5 คน โดยจะต้องมีนักศึกษาจีนอย่างน้อย1คน และนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างน้อย 1 คน
ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาแผนการตลาดบนช่องทางวีแชท แผนการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประเทศจีน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: WeChat Business Plan Competition by CMU
สามารถส่งใบสมัครและคลิปนำเสนอแผนธุรกิจพร้อมเอกสารประกอบ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้ที่ E-mail: cic.camt.cmu@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผลกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561*
ช่องทางการติดต่อ:
Facebook Page: @WeChatBusinessPlan Link: fb.me/WeChatBusinessPlan
โทร. 053-920299 ต่อ 302 (คุณน้ำ), E-mail: cic.camt.cmu@gmail.com

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 587_Proposal-for-Wechat-online-Marketing-competition.pdf รายละเอียด (ภาษาไทย)
ลงประกาศเมื่อ : 2561-05-30
แสดงถึงวันที่ : 2561-08-31