ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 591_20180612114405380.pdf รายละเอียด
ลงประกาศเมื่อ : 2561-06-12
แสดงถึงวันที่ : 2561-06-30