ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบที่ 1/2562

รายละเอียด :
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบที่ 1/2562 (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) ภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 31 มค. 2562

รายละเอียดทุนวิจัยและข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://rise.trf.or.th/?fbclid=IwAR2MHTNUOfikBdDavjEOE6CPRxcGMRi1RbWG-73G3jCEXyI9QP5xmVe8UB8

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2562-01-08
แสดงถึงวันที่ : 2562-01-31