ชมรม CAMT อาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารเรียน เช่น ปูกระเบื้อง ทาสีและทำระบบน้ำประปาใหม่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่นะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
[ลงประกาศเมื่อ: 25 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับรางวัลจากการร่วมสนุกในในการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ BlackBerry 10"
[ลงประกาศเมื่อ: 23 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในโครงการไทยแลนด์โมบิลิธอน คอนเทสต์ 2013 (Thailand Mobilithon Contest 2013)รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
[ลงประกาศเมื่อ: 30 เม.ย. 2557]
นักศึกษาสาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินศิริคะเณรัตน์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 – NSC 2014 ประเภทความบันเทิง รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากผลงานการสร้างเกมส์ "เกมส์มอนสเตอร์อินไทยแลนด์"
[ลงประกาศเมื่อ: 20 มี.ค. 2557]
เชียงใหม่เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นกรรมการให้คะแนนและให้คำแนะนำในการพัฒนาแอพพิเคชัน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร อีกทั้งคณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 14 มี.ค. 2557]
นักศึกษาในกระบวนวิชา Toy & Souvenir Product Design ซึ่งสอนโดย อ.มนิษวาสจินตพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Toy & Souvenir จากกระดาษสาของบริษัท จินนาลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการผนวกเข้ากับการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารจากบริษัท จินนาลักษณ์ จำกัดได้ร่วมให้คำแนะนำพร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์อัจฉรา คำอักษร เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 04 มี.ค. 2557]
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน "Party Project" นำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชาจากไอเดียของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกว่า 98 ผลงานภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำเทคโนโลยีใหม่"
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2557]
ชมรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ COMCLUB NEXTGEN 2014 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเกมกีฬา League of Legendsและการจัดอบรมให้ความรู้และแข่งขัน Office365 รวมถึงการแต่งกายคอสเพลย์เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความสามัคคีในหมู่คณะโดยงานนี้ได้รับเกียรติให้มีการพากย์การแข่งขันสด จากทางวิทยากร ของบริษัท Garenaรวมถึงการจัดบูท Art Book และแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของชมรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2557]
คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้การฝึกซ้อมบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 เพื่อให้บัณฑิตเกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับจากบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างดี ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ม.ค. 2557]
นายชนะปกรณ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Bronze Winner รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จากการประกวด The Otter Box Young Design Engineering Award 2013 Thailand
[ลงประกาศเมื่อ: 06 ธ.ค. 2556]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4     ถัดไป>>