ขอแสดงความยินดีกับ นายวาสิน พิชญสถิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนิเมชัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ The Third Google Student Ambassador Program in Southeast Asia จากนักศึกษากว่า 1,000 คน จาก 200 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 ทั้งนี้ นายวาสิน พิชญสถิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Google Student Ambassador Southeast Asia ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 พ.ค. 2557]
ชมรม CAMT อาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารเรียน เช่น ปูกระเบื้อง ทาสีและทำระบบน้ำประปาใหม่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่นะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
[ลงประกาศเมื่อ: 25 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับรางวัลจากการร่วมสนุกในในการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ BlackBerry 10"
[ลงประกาศเมื่อ: 23 เม.ย. 2557]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในโครงการไทยแลนด์โมบิลิธอน คอนเทสต์ 2013 (Thailand Mobilithon Contest 2013)รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
[ลงประกาศเมื่อ: 30 เม.ย. 2557]
นักศึกษาสาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินศิริคะเณรัตน์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 – NSC 2014 ประเภทความบันเทิง รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากผลงานการสร้างเกมส์ "เกมส์มอนสเตอร์อินไทยแลนด์"
[ลงประกาศเมื่อ: 20 มี.ค. 2557]
เชียงใหม่เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นกรรมการให้คะแนนและให้คำแนะนำในการพัฒนาแอพพิเคชัน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร อีกทั้งคณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 14 มี.ค. 2557]
นักศึกษาในกระบวนวิชา Toy & Souvenir Product Design ซึ่งสอนโดย อ.มนิษวาสจินตพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Toy & Souvenir จากกระดาษสาของบริษัท จินนาลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการผนวกเข้ากับการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารจากบริษัท จินนาลักษณ์ จำกัดได้ร่วมให้คำแนะนำพร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์อัจฉรา คำอักษร เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 04 มี.ค. 2557]
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน "Party Project" นำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชาจากไอเดียของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกว่า 98 ผลงานภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำเทคโนโลยีใหม่"
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2557]
ชมรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ COMCLUB NEXTGEN 2014 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเกมกีฬา League of Legendsและการจัดอบรมให้ความรู้และแข่งขัน Office365 รวมถึงการแต่งกายคอสเพลย์เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความสามัคคีในหมู่คณะโดยงานนี้ได้รับเกียรติให้มีการพากย์การแข่งขันสด จากทางวิทยากร ของบริษัท Garenaรวมถึงการจัดบูท Art Book และแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของชมรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2557]
คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้การฝึกซ้อมบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 เพื่อให้บัณฑิตเกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับจากบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างดี ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ม.ค. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4     ถัดไป>>