สโมรสรนักศึกษา CAMT ร่วมกับ หน่วยอาคารและสถานที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีพื้นกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากขึ้นคะ
[ลงประกาศเมื่อ: 03 ก.ค. 2560]
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรแอนนิเมชันและเกม จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรทั้งผลงาน 2 D 3 D และ ผลงานเกม (Games)
[ลงประกาศเมื่อ: 03 ก.ค. 2560]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ค. 2560]
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิตมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ เลย์ ของแผนกภายในบริษัท
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ค. 2560]
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์พลัฏฐ์ แปงทอง หัวหน้าโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ ระบบการจัดการ Warehouse ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ค. 2560]
สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น"
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.พ. 2560]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.พ. 2560]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 8.
[ลงประกาศเมื่อ: 17 พ.ย. 2559]
นายณัฐพล ศรีโคตรและนายธนชาติ อารยะชุตินันท์ นักศึกษาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9"
[ลงประกาศเมื่อ: 10 พ.ย. 2559]
คุณรังสรรค์ อพิญชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Background Artist ประสบการณ์จาก Walt Disney Studios ทีมเบื้องหลังภาพยนต์การ์ตูนดังอาทิเช่น ทาร์ซาน ไลออนคิง มู่หลาน โฟรเช่น เป็นต้น
[ลงประกาศเมื่อ: 10 พ.ย. 2559]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6   7     ถัดไป>>