นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพ และมาตรฐานการทำงานด้านซอฟต์แวร์ของนักศึกษา ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำเข้าเยี่ยมชมผลงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.ช. เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ธ.ค. 2557]
นายถิรวัตร สุตาลังกา และนายศุภนัฐ ปัญญาโกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดในโครงการ "ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7" ในกลุ่ม ICT
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ย. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดพิธีสักการะพระนางเจ้าจามเทวีและไหว้พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดลำพูนเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
[ลงประกาศเมื่อ: 18 พ.ย. 2557]
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญสถานประกอบชั้นนำกว่า 10 บริษัท คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 70 คน จาก 2 หลักสูตรวิชา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินท์ ศิริคะเณรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 9 ด้าน Business ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว"ครั้งที่ 3
[ลงประกาศเมื่อ: 28 ต.ค. 2557]
นายต่อตระกูล ชาเทพ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนทีม ทีเอ็ม มัสเซิลเทค โชว์กล้ามที่แข็งแรงได้อย่างสวยงามคว้าแชมป์เพาะกายชายรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี รายการ ภูเก็ตคลาสสิค 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ต.ค. 2557]
นักวิจัย โครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
[ลงประกาศเมื่อ: 11 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 โดยนำนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมงาน Software Expo Asia 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยาธรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5     ถัดไป>>