ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม IT Inspiration 2016 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม Pre- College Program ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.ค. 2559]
ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2559 อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงานเสวนาอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณชวลิต แก้วมณี Director / Animation Supervisor จาก The Monk Studios เป็นวิทยากร
[ลงประกาศเมื่อ: 23 มี.ค. 2559]
สาขาแอนนิเมชันในกระบวนวิชา “หัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2” จัดบรรยายพิเศษด้านซีเรียสเกม เรื่อง "Theories Behind Serious Games for Learning and Practice" และเรื่อง "Praxis Game for Learning Financial"
[ลงประกาศเมื่อ: 21 มี.ค. 2559]
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เชียงใหม่ จัดกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Ourbanism : Creative thinking for our city เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดต่างๆ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
[ลงประกาศเมื่อ: 28 ม.ค. 2559]
หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันในรายวิชา "หัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2" จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Serious Games" โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brenton Burchmore เลขานุการสมาคม Serious Games จากประเทศสิงคโปร์ และผู้ก่อตั้งบริษัท Conperior Ltd.-Game Based Learning เป็นวิทยากรให้ความรู้
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ม.ค. 2559]
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม พี่แนะแนวน้อง (CAMT Brand ambassador) ประจำปี 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2559]
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมนักศึกษาวิชากิจกรรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชากิจกรรมและคะแนนวิชากิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ลงประกาศเมื่อ: 14 ม.ค. 2559]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6   7     ถัดไป>>