บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 49
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ม.ค. 2558]
สำนักพิมพ์อะบุ๊ก จัดงาน a book Lecture Show ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ม.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน กว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การบริหารชุมชนเสมือนบนระบบออนไลน์
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ม.ค. 2558]
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้และ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์สะเต็ม ภาคเหนือตอนบน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี อาจารย์ ภคินี อริยะ ทูตสเต็ม ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิด STEM Education
[ลงประกาศเมื่อ: 13 ม.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพ และมาตรฐานการทำงานด้านซอฟต์แวร์ของนักศึกษา ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำเข้าเยี่ยมชมผลงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.ช. เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ธ.ค. 2557]
นายถิรวัตร สุตาลังกา และนายศุภนัฐ ปัญญาโกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดในโครงการ "ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7" ในกลุ่ม ICT
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ย. 2557]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดพิธีสักการะพระนางเจ้าจามเทวีและไหว้พระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดลำพูนเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
[ลงประกาศเมื่อ: 18 พ.ย. 2557]
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญสถานประกอบชั้นนำกว่า 10 บริษัท คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 70 คน จาก 2 หลักสูตรวิชา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินท์ ศิริคะเณรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 9 ด้าน Business ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว"ครั้งที่ 3
[ลงประกาศเมื่อ: 28 ต.ค. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5     ถัดไป>>