สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ "วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น"
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.พ. 2560]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.พ. 2560]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 8.
[ลงประกาศเมื่อ: 17 พ.ย. 2559]
นายณัฐพล ศรีโคตรและนายธนชาติ อารยะชุตินันท์ นักศึกษาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9"
[ลงประกาศเมื่อ: 10 พ.ย. 2559]
คุณรังสรรค์ อพิญชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Background Artist ประสบการณ์จาก Walt Disney Studios ทีมเบื้องหลังภาพยนต์การ์ตูนดังอาทิเช่น ทาร์ซาน ไลออนคิง มู่หลาน โฟรเช่น เป็นต้น
[ลงประกาศเมื่อ: 10 พ.ย. 2559]
อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 954423 นวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
[ลงประกาศเมื่อ: 10 พ.ย. 2559]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม IT Inspiration 2016 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม Pre- College Program ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
[ลงประกาศเมื่อ: 22 ส.ค. 2559]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
[ลงประกาศเมื่อ: 15 ก.ค. 2559]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5   6   7     ถัดไป>>