ชมรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ COMCLUB NEXTGEN 2014 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเกมกีฬา League of Legendsและการจัดอบรมให้ความรู้และแข่งขัน Office365 รวมถึงการแต่งกายคอสเพลย์เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความสามัคคีในหมู่คณะโดยงานนี้ได้รับเกียรติให้มีการพากย์การแข่งขันสด จากทางวิทยากร ของบริษัท Garenaรวมถึงการจัดบูท Art Book และแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของชมรมคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ก.พ. 2557]
คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้การฝึกซ้อมบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 เพื่อให้บัณฑิตเกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับจากบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างดี ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 21 ม.ค. 2557]
นายชนะปกรณ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Bronze Winner รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จากการประกวด The Otter Box Young Design Engineering Award 2013 Thailand
[ลงประกาศเมื่อ: 06 ธ.ค. 2556]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี แสดงความยินดี กับ นายถิรวัตร สุตาลังกา และนายภาณุพงศ์ สุภาผาบ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6 สาขาไอซีที
[ลงประกาศเมื่อ: 19 พ.ย. 2556]
นายถิรวัตร สุตาลังกาและนายภาณุพงศ์ สุภาผาบ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6 สาขาไอซีที
[ลงประกาศเมื่อ: 12 พ.ย. 2556]
น.ศ. ANI CAMT รับรางวัลออกแบบปกสมุดมช. นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลออกแบบปกสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวไอลดา ไกวัลอาภรณ์ (คนซ้าย) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนภารัตน์ พาสาลี (คนกลาง) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นางสาวณัฐธยาน์ กิตติชัยอนะกุล (คนขวา) รับรางวัลชมเชย โดยมี อาจารย์ มณิษวาส จินตพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สนใจสามารถหาซื้อสมุดได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ต.ค. 2556]
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะการประกวด Speech Contest / Poster / Short Film ในหัวข้อ "From CMU to ASEAN" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับสมัครและมีกิจกรรมการประกวดในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กันยายน 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 02 ต.ค. 2556]
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา 3 หลักสูตรให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกสหกิจศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว การพัฒนาตนเองเพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์สูงสุดวิทยากรโดย คุณวีระยุทธ ล้อทองพาณิชย์ Managing Directorบริษัท Wink Winkโปรดิวเชอร์ ชื่อดังของเมืองไทย ที่มาบรรยายให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ก.ย. 2556]
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 ผลงาน
[ลงประกาศเมื่อ: 12 ก.ย. 2556]
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 นำโดย อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา และอาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Aware Corporation Limited บริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อศึกษาถึงระบบปฏิบัติการทำงานของซอฟต์แวร์ Mobile Developer และ Mobile Application และการทำงานของห้อง Internet Data Center ณ Aware Corporation Limitedเมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
[ลงประกาศเมื่อ: 05 ก.ย. 2556]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4     ถัดไป>>