ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญสถานประกอบชั้นนำกว่า 10 บริษัท คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 70 คน จาก 2 หลักสูตรวิชา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินท์ ศิริคะเณรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 9 ด้าน Business ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 06 พ.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว"ครั้งที่ 3
[ลงประกาศเมื่อ: 28 ต.ค. 2557]
นายต่อตระกูล ชาเทพ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนทีม ทีเอ็ม มัสเซิลเทค โชว์กล้ามที่แข็งแรงได้อย่างสวยงามคว้าแชมป์เพาะกายชายรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี รายการ ภูเก็ตคลาสสิค 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 17 ต.ค. 2557]
นักวิจัย โครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
[ลงประกาศเมื่อ: 11 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 โดยนำนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมงาน Software Expo Asia 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยาธรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา
[ลงประกาศเมื่อ: 04 ก.ย. 2557]
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับ Software Park Thailand จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนา Software ให้สนุกและสำเร็จด้วย Agile, An Alternative Software Development Methodology"
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "โครงการพาเพื่อนเที่ยว" โดยให้นักศึกษาอาสาสมัครของวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้มาศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยฯ
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือครูบาอาจารย์
[ลงประกาศเมื่อ: 29 ส.ค. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5     ถัดไป>>