นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Toy&souvenir สอนโดย อาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ได้จัดทำของที่ระลึกแบบ Hand made ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อเป็นไอเดียให้แก่คนที่อยากมอบของขวัญพิเศษ ให้แก่คนรักแบบถูกใจผู้รับสุขใจผู้ให้ ไอเดียแต่ละกลุ่มไม่ธรรมดา ใครจะยืมไปใช้บ้างเขาก็ไม่หวงนะคะ
[ลงประกาศเมื่อ: 12 ก.พ. 2558]
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมสปอร์ตเดย์-สปิริตไนท์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการจัดสแตนเชียร์ในแนวคิด Dream in wonderland โลกแห่งจินตนาการ ให้เข้ากับการเป็นวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
[ลงประกาศเมื่อ: 09 ก.พ. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาว ลัทธนี แสนหาญ นางสาว พัชราภรณ์ มณีจักร์ นางสาว ลัทธพรรณ เสนะปทุมพันธ์ โดยมีอาจารย์ นภ คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำทีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศด้วยผลงานชื่อ DEER DEER จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Design Competition 2014
[ลงประกาศเมื่อ: 02 ก.พ. 2558]
วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ วิจัยร่วม Smart-Tourism แผนที่อัจฉริยะกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู ส่งเสริมการท่องเที่ยวของสองเมือง นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูในโอกาสมาร่วมงานวิจัยด้าน Smart-Tourism
[ลงประกาศเมื่อ: 02 ก.พ. 2558]
บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 49
[ลงประกาศเมื่อ: 20 ม.ค. 2558]
สำนักพิมพ์อะบุ๊ก จัดงาน a book Lecture Show ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ม.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน กว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การบริหารชุมชนเสมือนบนระบบออนไลน์
[ลงประกาศเมื่อ: 19 ม.ค. 2558]
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้และ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์สะเต็ม ภาคเหนือตอนบน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี อาจารย์ ภคินี อริยะ ทูตสเต็ม ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิด STEM Education
[ลงประกาศเมื่อ: 13 ม.ค. 2558]
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Senior Projects ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพ และมาตรฐานการทำงานด้านซอฟต์แวร์ของนักศึกษา ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำเข้าเยี่ยมชมผลงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.ช. เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2557
[ลงประกาศเมื่อ: 16 ธ.ค. 2557]
นายถิรวัตร สุตาลังกา และนายศุภนัฐ ปัญญาโกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดในโครงการ "ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7" ในกลุ่ม ICT
[ลงประกาศเมื่อ: 25 พ.ย. 2557]
<<ก่อนหน้า     1   2   3   4   5     ถัดไป>>