ร่วมเดินขบวน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30
ลงข่าวเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555

อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 โดยในปีนี้มีรูปแบบขบวนพาเหรด “CAMT Smart Life ชีวิตกับเทคโนโลยี” ตามวิสัยทัศน์ วิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวัตกรรม ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555