นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงข่าวเมื่อ : 15 ก.พ. 2560

นางพานิตนันท์ มันกระโทก และ นางชุลีพร โมอ่อน เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559