ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
ลงข่าวเมื่อ : 03 ก.ค. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาว จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560