พัฒนาพื้นที่สโมสรนักศึกษา
ลงข่าวเมื่อ : 03 ก.ค. 2560

สโมรสรนักศึกษา CAMT ร่วมกับ หน่วยอาคารและสถานที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีพื้นกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากขึ้นคะ