ต้อนรับคณะดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม
ลงข่าวเมื่อ : 24 ส.ค. 2560

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม